Andersson PYB-7000 - Instruktion för uppgradering av mjukvara