Freev EVS 200 - Information kring hur man fäller upp handtaget