Jeg har sendt inn mitt produkt for service, hva skjer nå?